Associacions
Les associacions són una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular, sense ànim de lucre. Per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit. A Sellent existeixen 9 Associacions locals, que són vertaders òrgans de participació dels veïns en la defensa dels seus interessos comuns.
 

 

Aquestes associacions locals son:

 

 

       - Societat Colombicultora, fundada en 1924

 

       - Societat de Caçadors, constituïda en 1943

 

       - Associació de Pares d'Alumnes, AMPA, en 1981

 

       - Associació d'Ames de Casa, en 1982

 

       - Unió esportiva Sellent, creada en 1983

 

       - Associació de Jubilats i Pensionistes, en 1984

 

       - Associació Lluita contra el Càncer, en 1984

 

       - Consell Local de la Joventut, en 1987

 

       - Societat Musical de Sellent, en 1991