VINE I SUMA
LA RIBERA IMPULSA
La Ribera IMPULSA és un Project d´innovació social, integral,participatiu i dinàmic per a millorar l´ocupabilitat i fomentar l´empreniment social. La participació és GRATUÏTA i VOLUNTÀRIA.
27/02/2018

Consisteix en la creació d´equips heterogenis (10-15 persones) (edat, formació) de persones desocupades i/o millora d´ocupació amb esperit dinàmic, compromès i solidari que coordinades per una persona  dinamitzadora d´oportunitats, reforcen les seues competències,generen coneixement col.lectiu, es fan visibles i col.laboren en la consecució d´un fi comú: aconseguir treball, ja siga per compte propi o aliè.

Tot açó en sessions grupals i individuals a través d´una metodologia activa, participativa basada en el treball en equip I en el desenvolupament de competències. A més a més es fan sessions grupals  de simulació d´empresa d´economía social o cooperativa de treball associat.